Yeşil İklim Yeşil Ekonomi projemizin yerel ziyaretleri için İzmir’deydik…

Yeşil Düşünce Derneği, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Yeşil Avrupa Vakfı’nın ortak yürüttüğü “Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi” projesinin yerel ziyareti 13 Ekim Perşembe günü İzmir’de Bornova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
>> Ziyaret fotoğrafları için tıklayınız
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Edremit Belediyesi, Bornova Belediyesi ile Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden yenilenebilir enerji uzmanları, halk sağlığı doktorları, özel sektör temsilcileri ile İzmir ve çevresindeki çevre mücadelelerinden aktivistlerin katıldığı yuvarlak masa toplantısında Türkiye’de enerji kooperatifleri ve yurttaşın enerji santrallerine bakışı masaya yatırıldı.
Türkiye’de yenilenebilir enerji politikalarının mevcut durumu ve sorunlarının konuşulduğu yuvarlak masa toplantısında, Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünün önündeki en büyük engelin gerek vatandaş, gerek belediye girişimleri için ağır bürokrasi ve yasal engeller olduğunun altı çizildi. Bu büyük bürokrasi yükünün altından kalkamayan ve süreçlere karar verici olarak dahil olamayan bireysel tüketicilerin yerine yenilenebilir enerji yatırımı yapan dev şirketlerinin geçtiği belirtildi. Büyük yatırımlarla, merkezi enerji üretimi yenilenebilir kaynaklardan da olsa gerçek bir enerji dönüşümüne neden olmadığı ve ayrıca orada yaşayan halkın tepkilerine neden olduğu için genelde de yenilenebilir enerji karşıtlığını doğurduğu endişesi paylaşıldı. Çözüm olarak, yerelde, yerel için enerji üretecek kooperatiflere, belediyelere ve kendi enerji tüketimini karşılamak isteyen bireyler için bürokrasi yükünün azaltılması, mevzuat engellerinin kaldırılması ve de teşviklerin verilmesi gerektiği paylaşıldı. Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Projede yeşil ekonomi çerçevesi içinde iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Türkiye’nin olması gereken azaltım ve uyum hedeflerine uygun somut politika önerileri geliştirecek bir çalışma yürütülüyor. Çalışma, ekonominin iklim değiğikliği açısından önde gelen üç ekonomi alanı olan enerji, kent ve toprak kullanımında Avrupa Birliği’nde ve AB ülkelerindeki iyi uygulamaların Türkiye ve Türkiye yerelindeki iyi uygulamalarla karşılaştırılması ve de bu iyi uygulamaların Türkiye’de yerele uyumlu bir şekilde uygulanabilir olup olmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Yeşil Düşünce Derneği’nden Proje Koordinatörü Özgecan Kara’ya ozgecan@yesildusunce.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Comments are closed.