Kömür Santralleri, İklim Krizi ve Yeşil Politikalar

Etkinlik facebook sayfası 7 Kasım'da Adana'da Yeşil Düşünce Derneği, Adana Çevre Platformu ve İklim İçin Ben de Varım kampanyası olarak "Kömür Santralleri, İklim Krizi ve Yeşil Politikalar" konuşmak için buluşuyoruz. Güney'de Yumurtalık'ta çalışan İsken Termik Santrali'nin yanına on iki tane daha kömürlü termik santral yapılması planlanıyor. Hemen yanında, Erzin'de, İskenderun körfezinde termik santrallere karşı mücadele güçlenerek devam ediyor. Kuzey'de Tufanbeyli'de Afşin'de, Doğu'da Silopi'de termik santraller zehir saçmaya devam ediyor. Termik santraller bu coğrafyaya dört bir yandan saldırıyor. Toplantı Programı; 13.00-14.30 --- İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin "Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği" İTÜ Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı "Fosil Yakıt Teşvikleri ve Kömürün Ekonomisi" Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan "Termik Santrallerin Halk Sağlığına Etkisi" 14.30-15.00 Ara 15.00-16.30 Yerel Kömürlü Termik Santral Mücadeleleri Mezopotamya Ekoloji Hareketi Amed Ekoloji Meclisi Önder Özbey "Kaya Gazı" Adana Çevre Platformu Yaşar Gökoğlu "Adana'da Kömür Santralleri"

Comments are closed.