İşini Güneşe Dön Projemiz Başladı

Çanakkale'de gençlere yenilenebilir enerji alanında iş imkânlarının önünü açacak çevreyle dost örnek bir proje başlıyor.
9 Mayıs Pazartesi günü, Çanakkale Truva Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında Yeşil Düşünce Derneği’nin “İşini Güneşe Dön” projesi hakkında bilgi verildi.
Çanakkale ve çevresindeki meslek lisesi ve dengi okullarda yapılacak bu seminer ve eğitim faaliyetleri ile gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe girişimciliklerinin artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Proje Koordinatörü Sevil Turan’ın yaptığı sunumda bir yıllık proje kapsamında gençlerin uygulamalı eğitim faaliyetlerini gerçekleştireceği bir pilot enerji merkezinin Çanakkale Küçükkuyu Adatepe Köyü'nde kurulacağı belirtildi. Böylece atıl durumdaki Adatepe köyü ilkokulu binası bu amaçla restore edilecek ve ileride enerjisini güneşten alan çok amaçlı bir sosyal merkeze dönüşecek.
Projede yapılacak olan akademik çalışmalar ile gençlere istihdam sağlanması amacıyla sektörel iş birliği geliştirilip lobi faaliyetlerinde bulunulması da hedefleniyor.
Yeşil Düşünce Derneği olarak enerji kooperatifleri girişimlerini desteklemeyi ve bu yönde politika geliştirmeyi istediklerinin altını çizen Turan, bu amaçla projede atölyeler ve saha çalışmaları düzenleneceğini söyledi.
Toplantıda ayrıca iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olan fosil yakıtlarla enerji üretimine alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulandı. Yenilenebilir enerji kullanım oranı Türkiye'de %6,4 gibi bir oran ile oldukça düşük seviyede olduğu göz önünde bulundurulursa bu proje ile genç kuşakların sağlıklı bir çevrede yaratıcı ve yenilikçi iş fırsatlarına sahip olmasının önü açılabilecek.
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilecek proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından fonlanıyor. Projenin ortak ve destekçileri ise Yeditepe Üniversitesi, Adatepe Köyü Muhtarlığı, Orman Evi Kırsalda Sürdürülebilir Gelecek Derneği, Troya Genç Çevre Derneği ve Euro Solar Türkiye.
654321909

Comments are closed.